Ing. Pavel Kobrle

stránka informací

pro žáky

SPŠ Ústí n. L.,

středisko Resslova

 

Konec školního roku

Ve středu 28. června se vypravila třída E1A opět do Saska. Naplánován byl turistický pochod v Saském Švýcarsku. Vlakem jsme dojeli do Sebnitz a autobusem na největší turistickou atrakci Bastei. Zde nebyly kupodivu davy turistů, a tak se bez problémů dalo kochat výhledy do údolí Labe a na skalní město. Po sestupu do Rathenu jsme pokračovali podél Labe a vzhůru do nebe na stolovou horu Lilienstein. V pekelném vedru z výšky 415 m bylo vidět ledacos - pevnost Königstein, další saské stolové hory i Děčínský Sněžník. Následoval místy kolmý sestup k Labi, přívoz do Königsteinu a návrat vlakem domů. Právě včas, než dorazila první bouřka.

V pátek 30. června 2017 se třída E1A sešla naposledy. S nejlepším prospěchem i docházkou na škole to bylo pro většinu veselé setkání – obdrželi jsme pěkná vysvědčení, rozloučili se s taťkou třídním a zbavili se školy na dlouhé dva měsíce.

Třída E1A, 30. června 2017

Saské Švýcarsko, kamenný most na Bastei, 28. června 2017

Historický týden

Již v pondělí 22. května začal historický týden. Třída E1A se vydala do Ploskovic, kde byla domluvena s kastelánkou VIP prohlídka zámku. Odpoledne jsme se v Litoměřicích zašli vychladit do středověkých sklepů a udělali si malou procházku po historickém královském městě.

V úterý se konala velká cesta do Drážďan. Cestou tam jsme jeli přes zámek Pillnitz na břehu Labe, kam jsme se dopravili mimo jiné přívozem. Hlavním cílem výletu však byl Zwinger se svými ohromnými sbírkami. Navštívili jsme muzeum porcelánu, matematicko-fyzikální salón i galerii starých mistrů. Na zpáteční cestě nám německá dráha zrušila vlak, tak jsme ještě zajeli tramvají do Kaufparku a pak se vrátili s půlhodinovou přestávkou v Schöně.

Středa přinesla zimu a studený vítr, což je ideální počasí na návštěvu Střekova (již jsme to zažili na zdymadlech). Na hradě se neprovázelo, neboť průvodci maturovali. Tak zbylo průvodcování na taťku třídního podle nepříliš podrobného textu.

Ve čtvrtek nás čekal skanzen Zubrnice, kde jsme se vinou organizačních rošád sešli se strojaři. Nicméně prohlídka se zapálenou průvodkyní proběhla hladce, do lavic pro první třídu se vešli všichni a nikdo se nezranil o nízké stropy chalup ani o zemědělské stroje.

Historický týden završila třída E1A v pátek ranním výstupem na Erbenovu vyhlídku s rozhlednou.

zámek Ploskovice, 22. května 2017

zámek Pillnitz, 23. května 2017

hrad Střekov, 23. května 2017

Květnový výlet E1A

Ve čtvrtek 18. května 2017 začalo více než týdenní období výletů třídy E1A. Cesta vlakem do Prahy-Podbaby, pěšky do vozovny Střešovice, zajímavá přednáška o dopravě v hlavním městě Ing. Jiřího Došlého z DPP a prohlídka Muzea městské hromadné dopravy ve Střešovicích. Další pěší přesun Jelením příkopem k Belvederu, přes Letnou do Anežského kláštera, prohlídka sbírek Národní galerie. Nezbytný rozchod za jídlem a cesta zpět. To byl jen stručný přehled tohoto rušného dne.

Vozovna Střešovice s tramvají T1, 18. května 2017

Třída E1A opět v Drážďanech

Ve středu 15. března 2017 odcestovala třída E1A do Drážďan. V budově Muzea technických sbírek se nachází laboratoř DLR School Lab Technické univerzity Drážďany. Zde si vyzkoušeli naši žáci pět experimentů, které vedli pracovníci laboratoře nebo studenti univerzity, a sice OLED (organické světelné diody), termoelektrické generátory, energetické procesy, superkondenzátory a systémy řízení dopravy. Anglicky mluvící lektory nebylo nutno ani tlumočit, všichni zúčastnění byli naší třídou nadšeni. Po skončení práce v laboratoři jsme si prohlédli expozice Muzea technických sbírek – výstavy historické výpočetní techniky, ale třeba také matematické hádanky a hlavolamy a velké množství stanovišť s fyzikálními pokusy, které si každý mohl vyzkoušet.

Odpoledne odjela třída do centra města a po nezbytném občerstvení navštívila v Rezidenčním zámku Historickou zelenou klenbu. Jde o deset místností s unikátní výzdobou a sbírkami uměleckých předmětů nedozírné ceny, snad nejkrásnější přehlídku umění nejen v Sasku, ale v celém Německu. To také byla tečka za úspěšným dnem.

Nádvoří Rezidenčního zámku saských kurfiřtů v Drážďanech, 15. března 2017

Vítáme nový rok 2017

Taťka třídní přeje své třídě E1A, ale i ostatním oblíbeným žákům, úspěšný sedmnáctkový rok.

Kmenová učebna 1-2 třídy E1A, 20. prosince 2016

Poslední akce roku 2016

Školní povinnosti skončily v podstatě již v úterý 20. prosince, a to si ještě E1A uspořádala v kmenové učebně 1-2 místo základů elektrotechniky předčasné Vánoce. Pěkná výzdoba třídy díky našim dívkám a chutné cukroví díky našim maminkám navodily vánoční atmosféru.

Ve středu se vydalo zdravé jádro třídy po krátké době opět do Prahy. Po Starých zámeckých schodech a policejním šacování jsme prošli Hradem a navštívili Schwarzenberský palác s expozicí Národní galerie. Nejzajímavější byla asi zbrojnice v podkroví. Hlavním cílem výpravy však byla Elektrotechnická fakulta ČVUT, kde katedra fyziky pod velením RNDr. Ilony Ali Bláhové pořádala Vánoce s fyzikou. Vyslechli jsme strhující přednášku prof. Petra Kulhánka o neutrinech a v tombole vyhráli pár zajímavých cen. Následovala ochutnávka cukroví a prohlídka několika laboratoří, a jako nejvzdálenější hosté už jsme museli na vlak a domů.

Čtvrteční kino Vánoce nepřipomínalo, šlo o americkou fantasmagorii, ale všichni přežili a rozloučili se.

Praha, katedrála sv. Víta, 21. prosince 2016

E1A v předvánoční Praze

Šťastného 13. prosince ráno odjela třída E1A vlakem do Prahy, aby se rozptýlila od každodenní docházky do školy. Na pořadu byla nejprve exkurze do muzea Pražské energetiky v Holešovicích, kde byly vystaveny různé přístroje od dob dávno minulých až po ty, které používáme dodnes. Pak jsme odjeli tramvajemi 12, 17 a 15 na Újezd a snažili se nacpat do lanovky na Petřín. Třem žákům se to nepodařilo a museli čekat čtvrthodinu na další spoj. Odvážlivci vyběhli na 60 metrů vysokou petřínskou rozhlednu, včetně Davida a Lucky, kteří překonali strach z výšky. Většina třídy pak navštívila zrcadlové bludiště a bavila se pozorováním svých pozměněných tvarů. Poté jsme pěšky pokračovali Petřínskými sady, přes Malou Stranu a Karlův most na Staroměstské náměstí. Byl všední den a proto málo lidí, ale ceny pochutin astronomické, a tak většina žáků sháněla potravu jinde, jak se dalo. A pak už jsme se vrátili podvečerním rychlíkem domů.

Praha, Petřínské sady, 13. prosince 2016

Výlet do Drážďan

V pátek na konci třetího týdne, tedy 23. září, bylo nutno vyklidit školu. Kroužení po Ústí a okolí si každý užije až až, proto vyrazila třída E1A v plném počtu vlakem do saského hlavního města. Vystoupili jsme rafinovaně až na Bahnhof Mitte a tramvají dojeli do centra. Hlavním cílem našeho výletu bylo Dopravní muzeum. Prošili jsme dostupné expozice, nejvíce se líbila železnice a auta. Bohužel muzeum se částečně rekonstruuje a neviděli jsme všechno. Zato nám neunikla čtvrthodinka provozu modelové železnice, která se pouští jen jednou denně. Odpoledne jsme podnikli krátkou prohlídku historického centra Drážďan a samozřejmě si dali něco dobrého k jídlu a pití. Pak už nám jel vlak zpět a po půl čtvrté jsme byli v Ústí. Výlet se líbil, dokonce se ani nikdo neztratil.

Drážďany, Zwinger, 23. září 2016

Seznamovací pobyt

Hned v pondělí 5. září 2016 se vypravili žáci třídy E1A spolu s dalšími prváky do Starých Splavů, aby se spolu seznámili a užili si trochu jiné zábavy, než jaká je bude čekat ve škole. Bydlelo se po čtyřech v chatkách tábora Elite v lese, který skrývá mnoho podobných zařízení. V pondělí jsme si užili několik více či méně atraktivních disciplín, při kterých nás doprovázel déšť. V některých z nich se člověk musel spolehnout na ostatní, jinak by skončil na jehličí nebo klidně i na betoně. Večer byli všichni utahaní a brzy usnuli.

V úterý jsme získali pocit bezpečí, neboť přijeli policisté a začali se nám ihned věnovat. Zkoušeli jsme si základy sebeobrany, první pomoci, zahráli si na policajty v akci a někteří si i vystřelili ze samopalu nebo brokovnice. Odpoledne proběhla bláznivá olympiáda, ve které jsme utržili pouze prvenství v jedné ze soutěží a Terezka také ránu do hlavy. Tento večer byl veselejší než první a nakonec jsme byli všichni navzájem seznámeni až až.

Ve středu se už jelo domů, a teď už začne škola.

třída E1A s policejním vozidlem, les u Starých Splavů, 6. září 2016

Nový školní rok

Dne 1. září 2016 začal školní rok 2016-2017. Taťka třídní přivítal novou třídu E1A v plném počtu 19 chlapců a 2 dívek. Pro prváky bylo informací a dojmů na první den až příliš, ale určitě si rychle zvyknou. Do prvních dnů na nové, samozřejmě nejlepší škole jim přejeme dobrou náladu.

třída E1A, dvůr SPŠ Resslova, 1. září 2016